BHP

Przede wszystkim bezpieczeństwo.

Bezpieczna praca bez wypadków i z zachowaniem zdrowia ma u nas najwyższy priorytet. Nasi specjaliści z zespołu „BHP” wspomagają nas przy tym. Na stanowiskach pracy, podczas procesów roboczych i w otoczeniu roboczym wdrażają działania prewencyjne oraz opracowują systematycznie różnorodne metody dla uzyskania optymalnej jakości stanowiska pracy:

 

Nasze działania w zakresie BHP:

 

Stanowiska pracy są kontrolowane i oceniane pod kątem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, aby zminimalizować obciążenie fizyczne i psychiczne oraz ryzyko wypadków.

 

Regularne kontrole naszych wysokich standardów bezpieczeństwa przez obchody wykonywane przez SKF, lekarzy medycyny pracy, zarząd, kierowników zakładu i osób zaufania ds. bezpieczeństwa we wszystkich obszarach zakładu.

 

Organizowanie dni bezpieczeństwa z różnymi zagadnieniami dotyczącymi niebezpieczeństw, prewencji oraz świadczenia pomocy.

Ciągłe dokształcanie kadry kierowniczej i zespołu „BHP”.

 

Szkolenia i warsztaty służące do utrwalania i rozszerzania kompetencji w zakresie zapobiegania i ochrony przed wypadkami wszystkich pracowników.

Zakładowe zasady BHP.

 

Naszym celem jest niedopuszczanie w ogóle do niebezpiecznych sytuacji, aby po zakończeniu dnia pracy wrócić do domu w dobrym zdrowiu.