Polityka ekologiczna

Co oznacza dla nas ochrona środowiska
• wytyczne ustawowe stanowią zakres minimalny
• zmniejszenie oddziaływań na środowisko przez KVP w zakładzie
• minimalizacja ryzyka związanego ze środowiskiem (planowanie awaryjne)
• stosowanie nowych technologii tam, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie
• unikanie, separowanie, recykling i ponowne wykorzystanie odpadów

Właściciele
Zobowiązujemy się do ochrony środowiska w ramach zrównoważonego i odpowiedzialnego kierunku działania przedsiębiorstwa.

Cele
• unikanie lub zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska
• korzystanie z materiałów w sposób oszczędzający zasoby
• jak najwyższa efektywność energetyczna w naszych procesach

Oddziaływanie działalności naszego przedsiębiorstwa na środowisko powinno być jak najmniejsze.

Pracownicy
Aby wspomóc naszych pracowników w zakresie ochrony środowiska, precyzujemy naszą politykę środowiskową i cele przez dostateczne informacje.

Dostawcy
Dzięki informowaniu i włączeniu naszych dostawców w naszą politykę środowiskową oraz cele środowiskowe dążymy do usprawniania naszych działań związanych z ekologią.

Sąsiedzi
Akceptacja i dobre stosunki z sąsiadami.

Urzędy
Aktywnie współpracujemy z urzędami, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi wiążącymi zobowiązaniami.Dzięki włączeniu systemu zarządzania środowiskiem w system zapewnienia jakości podkreślamy nierozłączność jakości i ochrony środowiska.

 
Search this website