umweltschutz breitenfeld edelstahl

OCHRONA ŚRODOWISKA

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za zdrowe środowisko naturalne.

 

Ze względu na duże zużycie materiałów i energii jednym z naszych głównych zadań jest zrównoważone gospodarowanie. Od zawsze korzystamy z recyklingu złomu i produkujemy z niego stal. Złom żelazny jest najczęściej przekazywanym do recyklingu surowcem na świecie, co pomaga zaoszczędzić rocznie ponad miliard ton surowców pierwotnych. Każda stalownia pełni w ten sposób funkcję zakładu recyklingu. Duże znaczenie w zakresie oszczędności zasobów ma prawie zamknięty obieg wody w produkcji stali. Aby nie dopuścić do wytrącania wapnia w wymienniku ciepła i wieży chłodniczej, stosowane są z reguły środki chemiczne wiążące twardość wody. W firmie Breitenfeld, jako jedynej stalowni w Austrii, woda do chłodzenia zwrotnego jest uzdatniania nie środkami chemicznymi, lecz przez wprowadzenie CO2 ze sterowaną wartością pH. To oznacza brak zanieczyszczenia środowiska naturalnego szkodliwymi i trudno degradowalnymi substancjami chemicznymi. Środowisko naturalne w dobrym stanie jest nieodzowne. Zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności i wdrażamy rozwiązania związane z ochroną środowiska, aby chronić jakość powietrza, wody i gleby oraz świata, w którym żyjemy. Oczywiście spełniamy rygorystyczne zasady ustawowe, ale nie przestajemy pracować nad dalszymi usprawnieniami.

REACH

Breitenfeld Edelstahl AG intensywnie zajmuje się tą kwestią i może zapewnić, że zarówno stosowane surowce, jak i wytworzone produkty są zgodne z wymaganiami urzędowymi. Możemy zapewnić, że przepisy REACH nie spowodują żadnych zmian w zakresie dostępności naszych produktów i dostaw. Koncern Breitenfeld uwzględnia listę materiałów budzących szczególne zastrzeżenia na podstawie art. 57 oraz na bieżąco śledzi aktualizacje dotyczące przyjmowania innych materiałów na podstawie art. 58. Żaden z tych materiałów (sam lub w postaci preparatów bądź wyrobów) nie znajduje się w naszych produktach.

ROHS

Dyrektywa RoHS jest transponowana w Austrii przez rozporządzenie w sprawie zużytych urządzeń elektrycznych. Dokupowane urządzenia elektryczne mają znak CE i są klasyfikowane również na podstawie klas efektywności energetycznej, aby zapewnić korzystanie/eksploatację bez narażania zasobów. Szczególny nacisk kładzie się na zakazy dotyczące materiałów oraz regulowany zwrot do właściwych przedsiębiorstw utylizacji. Wewnętrzne rejestry zutylizowanych urządzeń elektrycznych tworzą podstawę dla monitorowanie pochodzenia bez luk.

MINERAŁY KONFLIKTOWE

Firma Breitenfeld potwierdza, że w dokupowanych stopach od Breitenfeld Edelstahl AG nie ma „materiałów konfliktowych”, w związku z czym są one „bezkonfliktowe” na podstawie ustawy Dodda-Franka.